جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربیانیەسلایدر

روز زن یادآور تدام رنج‌ زنان کوردستان است

جمعیت حقوق بشر کوردستان ۸ مارس روز زن را به زنان جهان و بخصوص به زنان کوردستان تبریک گفته و مبارزات زنان جهت دستیابی به آزادی، حقوق انسانی و جامعه‌ای آزاد و بهرمند از حقوق یکسان را ارج می‌نهد.
طی سال جاری شاهد تداوم نقض حقوق زنان، ناعدالتی و نابرابری بوده و زنان بیشتر از همیشه قربانی جامعه مردسالار و سنتهای زن‌ستیزانه و سیاست های ضد بشری حکومت های سلطه طلب شده‌اند.
هم اکنون تعداد بیشماری زندانی سیاسی، مدنی و حقوق بشری زن در زندانهای حکومت ایران هستند. جمهوری اسلامی ایران با بازداشت فعالین مدنی زن نشان داد که همواره سیاست زن ستیزانه خود را ادامه داده و حاضر به پذیرش جایگاه یکسان و حقوق این طیف از جامعه نیست.
زینب جلالیان از زندانیان سیاسی کوردستان بیش از ۱۵ سال است که در زندان است و با شدیدترین شکنجه های ممکن توسط حکومت ایران روبرو شده است. همزمان زارا محمدی و سهیلا حجاب دو زندانی زن دیگر کوردستان هستند که تنها با اتهام آموزش زبان کوردی و وکالت و فعالیت مدنی توسط حکومت ایران به حبس محکوم شده‌اند.
لازم به یادآوری است که قوانین جمهوری اسلامی ایران همچنان بر تبعیض و نقص حقوق زنان تاکید و پافشاری کرده و هیچ تحولی در راستای تغییر و بهبود قوانین انجام نگرفته است.
فرهنگ و سنت‌های عقب مانده و جامعه مردسالار از دیگر عواملی بوده‌اند که تبعیض و ظلم علیه زنان را تشدید کرده‌اند. تنها در یک سال گذشته ده ها زن به دلیل «قتل ناموسی»ب ه قتل رسیده و یا خودکشی کرده‌اند.
اما با وجود تمامی این عوامل زنان کوردستان، فعالیتهای به حق خود در حوزه‌های اجتماعی، محیط زیست و سیاسی را تداوم بخشیده و به مبارزه ادامه دادند. به نحوی که سیاستهای حکومت در راستای تضعیف زنان با شکست روبرو شده و زنان بیش از هر زمان دیگری به عرصه های مختلف مبارزه ورود کرده‌اند..
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن تبریک روز زن به زنان، از جامعه کوردستان میخواهد در راستای ازادی، برابری و یکسانی تمامی احاد جامعه تلاش کرده و سعی نمایند با تداوم مبارزات خود جامعه ای آزاد و‌ بدور از تعیض های جنسیتی را فراهم آورند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اورمیه: اعتصاب غذا زندانیان زن در اعتراض به نبود خدمات بهداشتی

اعدام‌ دو شهروند در زندان حکومت ایران در اورمیه

Rahim Kholafai

پیروان آیین یارسان در مراحل گزینشی رد صلاحیت می‌شوند و شهادت آنان در محاکم قضایی مورد قبول نیست.