جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

آزادی موقت خبات ویسی از زندان

ک.م.م.ک:
دوشنبه‌ ۹ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “خبات ویسی” ۲۴ ساله فرزند عبدالله اهل روستای “گلچیر” از توابع مریوان، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان ایران در آن شهر آزاد شد.

لازم به یادآوری است روز یکشنبه ۱۰ بهمن سال جاری، نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضایی به منزل نامبرده یورش برده و وی را بازداشت کردن، این نیروها همچنین وسایل شخصی وی و پدرش از جمله کامپیوتر و گوشی را ضبط و با خود برده بودند.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.
ا.ا

Related posts

آزادی دو شهروند با وثیقه سنگین

هورامان: زخمی شدن دو کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران

تبعیض و مشکلات کار و زندگی گریبانگیر زنان کارگر