یک شهروند جهت تحمل حبس، بازداشت و به زندان ايران در بوکان منتقل شد

ک.م.م.ک:

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، یک‌ شهروند با هویت “سعدی احمدپوری” اهل “بوکان” طی روزهای گذشته جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان ایران در آن شهر منتقل شد.

لازم به یادآوری است که، نامبرده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در بوکان به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی” مخالف ایران به یک‌ سال حبس تعزیری محکوم و نهایتا در دادگاه تجدیدنظر ایران در استان اورمیه به شش ماه کاهش‌ يافته است.

شايان ذکر است که، این شهروند در اوایل مهر سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و نهایتا یک ماه بازداشت با اتمام بازجویی، با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت، تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید