جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارخودکشیخودکشی و قتلزن

خودکشی یک زن جوان در اورميه

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن جوان با هویت “پروین مجاهد” فرزند قاسم دارای دو فرزند و اهل روستای عمرآباد سرو از توابع شهر اورمیه، طی روزهای گذشته اقدام به خودسوزی کرده بود٫ روز دوشنبه جان باخت.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، این شهروند به یکی از بیمارستان های‌ شهر اورميه منتقل شده بود، تکا به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی شدید جان خود را از دست داده است.

بر اساس این گزارش، این زن جوان به دلیل اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است.

ا.ا

Related posts

بی خبری از سرنوشت پنج شهروند با گذشت پنج ماه

۱۶۰۰ ساعت بدون غذا ۹۰۰۰ روز در زندان / محمد نظری در اعتصاب است

در سال جدید چهار نفر خودکشی کردەاند