احضار، بازداشت و بازجویی کوتاه مدت سه فعال کارگری

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ خورشیدی؛ سه فعال کارگری با نام‌های”هاجر سعیدی” و “فردین میرکی” و “عیسی مرادی” به اداره اطلاعات ایران در‌ سنندج(سنه) احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای امنیتی ایران این شهروندان را در رابطه با فعالیت‌هایشان مورد بازجویی قرار دادند.


یک منبع موثق در این بارە اظهار داشت: نیروهای امنیتی سعی داشتند که این سه فعال کارگری را به عضویت در یکی از “احزاب کوردستانی” مخالف حکومت ایران متهم کنند.

شایان ذکر است که این سه شهروند پس از چند ساعت بازداشت و بازجویی موقتا آزاد شدند.

لازم به یادآوری است کە، هاجر سعیدی و فردین میرکی بیشتر سابقه بازداشت را نیز داشته اند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید