یک شهروند در پاوه به یک سال حبس محکوم شد

ک.م.م.ک:

شنبه 16 بهمن 1400 شمسی، یک نوجوان هجده ساله که هویت وی رویا محی الدینی میباشد توسط دادگاه انقلاب حکومت ایران در پاوه به ریاست قاضی یعقوب حبیبی شمس و به اتهام ” عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری و سه سال ممنوع الخروج شدن از ایران محکوم شده است.

لازم به ذکر است که، پروسه رسیدگی به پرونده رویا محی الدینی بدون رعایت حقوق یک متهم و بدون حق دسترسی به وکیل بوده است.

شایان ذکر است که، نامبردە تابستان گذشته پس از ۵ ماه عضویت در یکی احزاب کورد و جدایی از این حزب به زادگاهش در کوردستان بازگشته و در مرز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. همچنین وی به مدت یک هفته هر روز باید خود را به اداره اطلاعات حکومت ایران در شهر پاوه معرفی می کرده است.

ک.م