خبر تکمیلی، مشخص شدن هویت زخمی شدەگان روستای قلعەوری در پی حملە افراد مسلح

ک.م.م.ک:
پنج شنبە 14 بهمن ماە 1400 خوشیدی، در پی حملە افراد مسلح ناشناس بە روستای “قلعەوری” از توابع سرپل ذهاب کرماشان، سە شهروند یارسان
با نام‌های “گلمراد مرادی و سامان بوچانی و منصور حیدری” زخمی شدند.

بر اساس گزارش شوڕش محی (خبرنگار جمعیت حقوق بشر کوردستان): نیروهای ناشناس مسلح برای بار دوم طی چند ماە گذشتە بە مردم یارسان روستای قلعەوری از توابع سرپل ذهاب کرماشان یورش بردە وطی آن سە مرد یارسان بر اثر شلیک مستقیم این افرد زخمی شدند.

نامبردە افزود: گمانە زنی هادر این بارە حکایت از این دارد کە نیروهای ادارە اطلاعات حکومت ایران در این حملە دست داشتەاست.

تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت سه شهروند زخمی شده اطلاعی در دست نیست.

لازم بە ذکر است کە، جمعیت حقوق بشر کوردستان، خبر زخمی شدن شهروندان یارسان بر اثر شلیک مستقیم گروهی مسلح را منتشر کردە بود.

ا‌‌‌.ا

دیدگاهتان را بنویسید