خطر دیپورت دو پناهجوی کورد در رومانی بە ایران

 

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ادارە مهاجرت  و پلیس رومانی در نظر دارد دو کادر سیاسی و قدیمی کومله (سازمان کوردستانی حزب کومنیست ایران)را به  ایران دیپورت کنند.

فرهاد شعبانی سخنگوی کومله  حزب کومنیست  ایران با تایید این خبر گفت:بختیار ابراهیم زاده و همسرش(ناهید فرامرزی)در خطراند. عنایت به سوابق جمهوری اسلامی ایران در این موارد،امکان توافقات سیاسی بین این دو کشور(رومانی و ایران)وجود داشته،و با توجه به سخنان فرهاد شعبانی در مورد این توافقات اعضای سفارتخانه ایران در زندان با این فعالین سیاسی دیدار کرده و مقدمات دیپورت این دو فعال را فراهم آورده اند.

دیپورت  و تحویل این فعالین سیاسی به جمهوری اسلامی ایران به معنای به کام مرگ فرستادن این فعالین است. بر کسی پوشیده نیست که در صورت دیپورت این دو نفر جمهوری اسلامی ایران آنان را به پای چوبه دار خواهد کشاند.

به همین دلیل ما(جمعیت حقوق بشر کوردستان)از وزارت خارجه رومانی و نهادهای مرتبط با مسایل پناهندگی می خواهیم که مطابق کنوانسیون ویژه پناجویان مصوب ۲۸ژوئین۱۹٥۱ ،۲۸ژنیو۱۲می۱۹۲٦و۳۰ژوئین۱۹۲۸ ،یا کونوانسیون ۲۸اکتبر۱۹۳۳ و۱۰فیبریه۱۹۳۸،یاپروتوکل الحاقی ۱٤سپتامبر۱۹۳۹یا اساسنامه بین المللی پناهجویان، درخوااست پناهندگی افراد مذکور را کند و بر أساس ـمصوبات ذکر شدە با این فعالین  برخورد کند.

همچنین از تمامی نهادهای بین المللی حقوق بشری،و نهادهای بشر دوست واجتماعی تقاضا داریم که در برابر این اقدام ضد بشری ساکت ننشسته و با آزاد کردن جان این فعالین ،از پیش برد سیاستهای ضد انسانی جمهوری اسلامی پیشگیری کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان