کیوان مینویی فعال مدنی و مدرس زبان کوردی به زندان منتقل شد

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ خورشیدی،
“کیوان مینویی” فرزند لطیف فعال مدنی و مدرس زبان کوردی اهل روستای “نی” از توابع مریوان،‌ پس از اتمام دوران بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ایران در سننندج(سنه) به زندان ایران در مریوان منتقل شد.

لازم به یادآوری است که، نامبرده در تاریخ ۲۰ آبان سال جاری، توسط نیروهای امنیتی ایران بدون‌ هر گونه ارائه حکم قضای بازداشت و گوشی موبایل و برخی و از لوازم شخصی وی را ضبط و با خود برده‌اند.

لازم به ذکر است که این فعال مدنی طی مدت بازداشت از تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است.

در ماههای اخیر در بسیاری از موارد دستگیری مشاهدە شدە است کە تمدید مدت بازداشت شهروندان، برای اعترافات اجباری و تشکیل پروندە های واهی بودە است.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و از اتهامات مطروحه علیه کیوان مینویی اطلاع در دست نیست.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید