جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

گروه کوهنوردی سنه در اعتراض به ممنوع اعلام کردن دوچرخه سواری زنان در مریوان،راهپیمای با دوچرخه را برگذار کرد.

بنا به اخبار رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،گروه کوهنوردی شهر سنه راهپیمای با دوچرخه به منظور حمایت وپشتیوانی دراستفاده از دوچرخه به وسیله زنان برگذار خواهد کرد.همچنین این راهپمای اعتراضی مدنی در برابر ممنوع اعلام کردن دوچرخه سواری بانوان از سوی نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان وگامی برای استفاده از دوچرخه در جهت پاکی هوا اعلام گردیده است.

بنا به گزارشی روز سه شنبه،با اقدام گروه کوهنوردی،جمعی از فعالین مدنی وزیست محیطی وکوهنوردان سنندجی راهپیمای آرام ومدنی شروع گردیده است.ابتدا از باغ (دیدگاه)شروع گردیده،سپس با گذر از خیابان وسه راه ادب واز آنجا به میدان آزادی وسپس از روی پل ملاویسه واز آنجا به خیابان فردوسی ومیدان انقلاب(ده ور مه یان)وچهار راه، چهار باغ به هم پیوستن دوچرخه سواران وبا آرامی به آخرین ایستگاه ،که میدان ورزش ومیدان امین بود در سکوت و آرامی راهیپیمای را به پایان رسانیدند.

قابل ذکر است که چند روز پیش بعد از دوچرخه سواری زنان در مریوان در جهت حفاظت محیط زیست وفتوای مسئولین جمهوری اسلامی ایران که اعلام کرده بودند دوچرخه سواری زنان ممنوع وحرام است اعتراضاتی از سوی فعالین مدنی وزیست محیطی را به دنبال داشت. که شهر مریوان اولین گام ابراز این اعتراض وشهر سنه نیز با راهپیمای،حمایت خود را در دفاع از حقوق زنان برای دوچرخه سواری و حفاظت محیط زیست اعلام وابراز کردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

کرماشان: کشف نوزاد رها شده در زباله

کرماشان/ بازداشت دو شهروند دیگر

خطر دیپورت جان محمد ممندزاده را تهدید میکند