دو زندانی در زندانهای شیراز و خرم‌اباد اعدام شدند

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ خورشیدی، حکم اعدام یک زندانی با هویت «سجاد» در بند سعادت زندان عادل آباد شیراز اجرایی شد. نامبرده حدود ۳ سال و ۶ ماه پیش به اتهام قتل در جریان یک درگیری بازداشت شده بود.
این زندانی یک روز قبل به سلول انفرادی منتقل و تا لحظه اجرای حکم اعدام منکر مرتکب قتل شده بود.
همچنین یکشنبه ۲۶ دی‌ماه حکم اعدام یک زندانی دیگر با هویت «مسلم اقامیرزایی»، ۳۰ ساله در زندان خرم اباد به اتهام قتل اجرا شد.
نامبرده ۲ سال پیش در طی یک نزاع در حمایت از خواهر دوستش به اتهام قتل بازداشت شده بود.

شایان ذکر است، تا لحظه نشر این خبر رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی از پوشش خبر اعدام این دو زندانی خودداری نموده‌اند.

ف.ر