ازدواج اجباری کودک ١١ سالە را بە خودکشی وادار کرد

طبق گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان کودک ١١ سالە  بە نام هستی در شهرستان کامیاران  بە دلیل  ممانعت از ازدواج اجباری دست به خودکشی زد.

در گزارش امدە است کە ظهر شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵، دختر ۱۱ ساله‌ای در شهرستان کامیاران در تپه پیرمحمد، با پاره‌کردن چادر مادربزرگش و حلق‌آویز کردن خود از لوله گاز، به زندگی‌اش پایان داد. با به پایین رسیدن سطح هوشیاری دختر ۱۱ ساله به پایین‌ترین حد ممکن، صبح دوشنبه ۱۱ مرداد در بیمارستان بعثت سنندج، جانش را از دست داد.

نام برده به دلیل از دست دادن والدین خود با مادر بزرگ خود زندگی می کرده است وبه دلیل اجبار مادر بزرگش به ازدواج اقدام به خودکشی نموده است.

در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است. ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد. ازدواج قبل از بلوغ ۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجام می‌شود.

روح اللە خمینی  رهبر و پایە گذار جمهوری اسلامی ایران در کتاب رساله توضیح‌المسائل مسئله ۲۴۲۹ در بخش تحریرالوسیله، جلد دوم، نکاح -طلاق، نکاح و احکام آن، می‌نویسد کە “کسی که زوجه‌ای کمتر از ٩  سال دارد وطی (نزدیکی کردن) او برای وی جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد، و چه منقطع، و اما سایر کام‌گیری‌ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ (لاپایی) اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد.”  بە این ترتیب نزدیکی با دختران بالای ٩ سال از نظر وی جایز و شرعی میباشد کە قوانین ازدواج جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین مبنا پایە گذاری شدە است.

فقر مادی  تبلیغات دولتی و باورهای سنتی علت های اصلی اجبار بە  ازدواج‌های زودهنگام  کودکان است. در بیشتر موارد خانوادهٔ داماد به خانواده عروس که اغلب فقیر هستند پولی پرداخت می‌کنند و ان را  شیربها مینامند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان