حکم حبس برای معلم کورد، زارا محمدی را شدیداً محکوم میکنیم

KMMK:

جمعیت حقوق بشر کوردستان حکم ۵ سال زندان زارا محمدی معلم زبان کوردی را شدیداً محکوم میکند و بر این باور است که حکومت ایران با زندانی کردن این معلم کورد به ملت کوردستان اعلام کرد که به هیچ وجه حاضر به پذیرش کمترین حقوق طبیعی و انسانی این جامعه نیست.

زارا محمدی از فعالین سرشناس کوردستان که به فعالیت در انجمن نوژین و آموزش زبان کوردی به کودکان می‌پرداخت، توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و حدود ۸ ماه را در زندان سپری کرد.

وی سپس در دادگاه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و برای اجرای حکم خود را به زندان معرفی کرد. این در حالی است که نهادهای امنیتی حکومت ایران بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده و بدون وجود هرگونه مدرکی وی را به حبس محکوم کرده‌اند.

وکلای این فعال مدنی کوردستان در یک جلسه اینستاگرامی و با حضور زارا محمدی به ارایه توضیحات در این باره شده و اعلام کردند که در پرونده ایشان هیچ مدرکی دال بر متهم بودن وی وجود ندارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم کردن شدید حبس ظالمانه زارا محمدی از ملت کوردستان، سازمان های سیاسی و نهادهای مدنی کوردستان میخواهد در برابر این اقدام ظالمانه و ضدانسانی سکوت نکرده و به سیاستهای ضدانسانی حکومت ایران معترض شوند.

همزمان از جامعه جهانی میخواهیم با تاکید بر اصول و موازین جهان‌شمول حقوق بشر، حقوق سیاسی و اجتماعی، حکومت ایران را وادار به اجرای تعهدات بین‌المللی خود در این رابطه نماید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید