خودکشی یک زن جوان دیگر در اورميه

KMMK:
چهارشنبه‌ ۱۴ دی۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن جوان با هویت “الناز کلشی” ۲۲ ساله، فرزند فارس اهل روستای “قونی” از توابع منطقه صومای برادوست اورميه، که چند روز گذشته اقدام به خودکشی کرده بود امروز جان باخت.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ ۱۰ دی اقدام به خودسوزی کرده‌ بود بعد از چند روز بستری در بیمارستان به دلیل سوختگی شدید امروز خود را از دست داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده به دلیل اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است.

مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی و روحی ناشی از آن، جبر فرهنگی، مسائل سیاسی و فشارهای اجتماعی برخی از سبب‌های اصلی خودکشی در ایران و مخصوصا در کوردستان می‌باشند.
ا.ا