خودکشی یک زن جوان در اورميه

KMMK:

یکشنبه ۵ دی۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن جوان با هویت “زهرا صابری” ۲۱ ساله فرزند سلطان أهل روستای “قونی” از توابع منطقه صومای برادوست اورميه، با آتش زدن خود اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، این شهروند به یکی از بیمارستان های‌ شهر اورميه منتقل شده بود به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی شدید جان خود را از دست داده است.

بر اساس این گزارش، این زن جوان به دلیل اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید