سنندج؛ تخریب خانه و مزارع مردم توسط نیروهای دولتی

KMMK :
یکشنبه ۴ی دی ماه 1400 هجری شمسی، ماموران شهرداری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه سراب قامیش از توابع سنندج(سنە) بە کشاورزان یورش بردە و چند تن از جملە زن و کودک را زخمی کرده اند.


براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای مذبور مزارع و باغ های کشاورزان را محاصره و خانە های مردم را نیز تخریب کردند.

شایان ذکر است که تخریب منازل مردم در املاک خودشان در حالی است کە برای ساختن ویلا برای فرمانده هان سپاە و اطلاعات هکتارها منابع طبیعی تخریب می شود.


ع.س

دیدگاهتان را بنویسید