خودکشی یک جوان در بانه

KMMK:

چهارشنبه ۱ دی۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند جوان با هویت “هیوا زاهدی” ۲۰‌ساله فرزند کمال اهل بانه، اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده عضو کوهنوردی “سوورکێو” شهر بانه و يکی از اعضای فعال این تيم بوده است.

تا لحظه انتشار این خبر، علت خودکشی اين شهروند جوان اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید