اعدام یک‌ شهروند دیگر در سنندج

KMMK:

شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “سیوان حسینی” ۳۵ ساله فرزند جمال، متأهل و دارای دو فرزند ۶ و ۷ ساله و اهل روستای “شیان” از توابع سنندج(سنه) سحرگاه امروز در زندان ایران در آن شهر حکم‌ اعدام به اجرا درآمد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، این شهروند ۴ سال پیش به اتهام “قتل” همسرش به نام “غزاله” بازداشت و سپس از سوی دستگاه قضایی ایران به اعدام محکوم شده بود نامبردە نهایتا ساعت 4 صبح امروز در زندان مرکزی ایران در سنندج اعدام شد.

بر اساس گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە سیوان حسینی: نامبردە با همسر خود اختلاف شدید داشتە اما خانوادەها اجازە طلاق بە آنها ندادند و درنهایت سیوان حسینی بە وسیلە قرص برنج همسرش را مسموم و درنتیجە باعث مرگش میشود.

تا لحظه تنظیم این خبر، اجرای حکم این زندانی از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلام نشده است.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید