خودکشی یک دختر جوان در اورميه

KMMK:

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک دختر جوان با هویت “آیسان جلیلی” ۱۵ساله فرزند بختیار أهل روستای “حماملار” بخش انزل از توابع شهر اورمیه، با حلق آویز کردن، اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده به دلیل اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید