خودکشی سه شهروند در کرماشان و بوکان

KMMK:

چهارشنبه‌ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “خسرو” و یک زن دیگر با هویت “گلی هدایت نیا” اهل بوکان، با حلق‌آویز کردن اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان دادند.
همچنین یک شهروند مرد با هویت نامعلوم از بالای پلی در شهر کرمانشان به پایین انداخته و جان خود را از دست داده.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل خودکشی این سه شهروند و هویت نفر سوم اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید