آزادی موقت یک شهروند با تودیع قرار وثیقه از زندان

KMMK:
یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند بازداشت شده با هویت “سوران ارزن” اهل پیرانشهر، موقتا، با قید وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان حکومت ایران در نقده آزاد شد.

بر اساس گزارش، نامبرده که به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت ایران” دستگیر شده بود، با تودیع وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شد.

شایان ذکر است، سوران ارزن در آبان‌ سال جاری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در پیرانشهر(پیرانشار) بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی حکومت ایران در اورمیه منتقل شد. وی با اتمام مراحل بازجویی به زندان ایران در نقده انتقال یافت.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید