بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران

KMMK:
جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “مهدی پارسنگ” ٣٠ ساله فرزند حیدر اهل شهرستان سرپل ذهاب، در اوایل آبان، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده اند.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضای صورت گرفته و از دسترسی به “وکیل و ملاقات با خانواده” محروم است.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل بازداشت و محل نگهداری نامبرده اطلاعی در دست نیست.

ا.ا