آزادی یک‌ شهروند به شیوه موقت از زندان

KMMK:

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “توفیق راد” اهل بوکان، با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان ایران در شهر اورمیه آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ ۱ خرداد سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران در شهر بوکان بدون ارائه حکم قضای بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در اورميه شده بود.

شایان ذکر است که این شهروند در تاریخ ۱۵ تیر پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه های امنیتی ایران در اورميه به زندان ایران در آن شهر منتقل شده بود.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، اتهام مطروحه علیه این شهروند عضویت در گروه های سلفی” عنوان شده است.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید