آرام مرادیان مجددا بازداشت شد

KMMK:

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “آرام مرادیان” فرزند عثمان اهل روستای تنگیسر از توابع شهر سنندج(سنه)،‌ پس از حضور در دادگاه انقلاب ایران در آن شهر بازداشت شد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده برای برگزاری جلسه محاکمه به دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی درسنندج(سنه)احضار شده بود.

این شهروند با صدور قرار بازداشت موقت قاضی دادگاه ایران بازداشت شده است.

لازم به یادآوری است که این شهروند در تاریخ ۱۱ مهر با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان ایران در این شهر آزاد شد.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت سال جاری بدون حکم قضایی این شهروند را بازداشت کرده بودند.

آرام مرادیان طی مدت بازداشت از “دسترسی به وکیل” و “ملاقات با خانواده” محروم بوده است.

آرام مرادیان و امیر رضایی پیشتر در دی‌ماه سال ۹۹ نیز به اداره اطلاعات ایران در سنندج(سنه) احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروند “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت‌ ایران” عنوان شده است.

ا.ا