خودکشی یک زن در پیرانشهر

KMMK:

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، طی روزهای گذشته یک زن با هویت “نیشتمان شجاعی” ۴۰ ساله متاهل و دارای سه فرزند و اهل پیرانشهر(پیرانشار) با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید