آزادی یک شهروند با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه های امنیتی ایران

KMMK:

دوشنبه‌ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “هیمن ارزن” فرزند حسین اهل پیرانشهر(پیرانشار) با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاهای امنیتی ایران در شهر آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ دوم آبان بدون ارائه حکم قضای توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده بود.

تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

ا.ا