احضار جبار دستباز به اداره اطلاعات

KMMK:
روز دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ هجری شمسی، جبار دستباز روزنامه نگار و فعال مدنی پس از احضار توسط نهادهای امنیتی، به اداره اطلاعات حکومت ایران در سنندج مراجعه کرده است.
بر اساس گزارش ، آقای دستباز روز شنبه تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ شمسی، احضاریه ای از طرف دادگاه انقلاب ایران و با دستور قاضی شاگلدی به وی ارسال شده است.
بر اساس گزارش، احضاریه به نامبرده و به صورت کتبی تحویل داده نشده است و این روزنامه‌نگار و فعال مدنی تنها اجازه رویت آن را داشته است.
شایان ذکر است که جبار دستباز اهل دیواندره و ساکن سنندج است ، وی یکی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی می باشد که گزارش های زیادی در مورد کولبران ، قربانیان مین و زنان قربانی خشونت خانوادگی ارائه کرده است .
ک.م

دیدگاهتان را بنویسید