جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعداممحکوم بە زندان

باپیر برزه اعتصاب غذا کرده است

KMMK:
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان باپیر برزه، زندانی سیاسی اهل روستای “چیانه” از توابع شهرستان پیرانشهر (پیرانشار) از روز شنبه ۲۷ شهریور در زندان حکومت ایران در شهر نقده دست به اعتصاب زده است.

بر اساس گزارش دریافتی، این زندانی سیاسی در اعتراض به انتقال از زندان باز به زندان بسته دست به اعتصاب زده است.

لازم به ذکر است متعاقب شکایت اداره اطلاعات، این زندانی سیاسی از زندان باز به زندان بسته منتقل شده است.

درخواست آزادی مشروط وی تاکنون توسط دادگاه های ایران بدون وجود هیچ دلیل قانونی رد شده است.

وی ۲۰ مهر ٩٩ پس از هشت روز ابتلا به ویروس کرونا به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود.

قابل ذکر است که مرداد سال جاری حکم حبس باپیر برزه در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ایران در شهر اورمیه از چهار سال حبس به دو سال و شش ماه حبس کاهش یافت.
وی بهمن ۹۸ توسط شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستاتی اپوزیسیون حکومت ایران” به هشت ماه حبس محکوم و پس از صدور رأی دادگاه بدوی با قرار وثیقه ٢٢٠ میلیونی به شیوه موقت آزاد شده بود.

وی آذرماه ٩٨ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در اورمیه منتقل شده بود.
ج.ع

Related posts

اجرای حکم اعدام یک شهروند پس از ۳۰ سال حبس

Bilal Enferadi

5 Simple Steps to Peeling Pomegranate

یک شهروند اهل قُروه بە یک سال زندان محکوم شد