پنجمین روز اعتصاب کارگران کشت و صنعت مهاباد

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز جمعه یکم مرداد ماە سال ۱۳۹۵ پنجمین روزی است که کارگران کشت و صنعت مهاباد در اعتصاب بسر می‌برند.

در همین حال کلیه کارگران واحدهای کشت و صنعت مهاباد کە بالغ‌بر ١٠٠ نفر می‌باشند به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایا و معوقه‌ها، دست از کار کشیده و اقدام به اعتصابی سرتاسری نموده‌اند.

لازم به یادآوری است که شرکت فوق از زمان واگذاری به بخش خصوصی در بحران شدید مالی به سر می‌برد و در مدت این چندساله بیش از صدها نفر از کارگران کشت و صنعت مهاباد اخراج گردیده‌اند و برخی واحدهای آن به‌کلی تعطیل‌شده‌اند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران شاغل در مجتمع کشت و صنعت مهاباد نیز به علت تعطیل شدن بخش‌های مختلف آن حقوق معوقه و سنوات خود را که بالغ‌بر ۳۰ میلیارد ریال می‌شود را هنوز دریافت نکرده‌اند.

گفتنی است که جمعی از مرغداران شهرهای مختلف در اعتراض به پرداخت نشدن طلب‌های خود توسط شرکت کشت و صنعت مهاباد چند روزی است که در مقابل این شرکت تجمع کرده و با چادر زدن برابر آن اقدام به اعتراض شبانه‌روزی در این مکان کرده‌اند.

این معترضان با پارک کردن خودروهای خود و چادر زدن برابر ورودی این مجتمع از هرگونه ورود و خروج کامیون به این مجتمع جلوگیری به عمل‌آورده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان