شلیک نیروهای مسلح ایران به کشته شدن یک کولبر انجامید

KMMK:

یکشنبە ۲۸ شهریور۱۴۰۰‌ شمسی، یک کولبر با هویت “امید محمدزاده” ۳۹ ساله فرزند سعید متاهل و دارای سه فرزند اهل روستای “گرویس” ساکن ربط، در منطقه “دوله تو” از توابع شهر سردشت در پی شلیک مستقم نیروهای تروریستی جمهوری اسلامی ایران جان خود را از دست داد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK، جسد این کولبر هم اکنون در یکی از بیمارستان‌های شهر سردشت می باشد.

کشتن کولبران مصداق عینی جنایت علیه بشریت است که رژیم فاشیست و جنایتکار جمهوری اسلامی ایران و ترکیه روزانه مرتکب آن میشود.

ا.ا