مرگ مشکوک یک فعال سیاسی بازداشتی نیروهای امنیتی ایران

KMMK :

سه شنبه 26 مرداد 1400 شمسی، یک فعال سیاسی بنام شورش خضرزاده 42 ساله و اهل بوکان به طرز مشکوکی جان خود را از دست دادە است.

براساس گزارش، نامبردە ساکن اقلیم کوردستان بوده و روز شنبه 23 مرداد1400 از طریق مرز بانه خود را تسلیم نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران کرده و فورا به بوکان منتقل شده است.

روز سه شنبه 26 مرداد از بیمارستان شهید قلی پور به خانواده وی خبر می دهند که فرزند شما فوت کرده و جهت تحویل جنازه فرزندشان مراجعه کنند و این در حالیست که خانواده نه از بازگشت فرزندشان خبر داشتند و نە از بازداشت فرزندشان و معلوم نیست مرگ نامبردە در زندان بوده یا در بازداشتگاه امنیتی.

شایان ذکر است که، شورش خضرزاده مدت 4 سال بود عضو حزب کومله بود.

ع.ص

دیدگاهتان را بنویسید