آتش سوزی در مراتع کرمانشاه ادامه دارد

طىق گزارشێ کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است با استمرار آتش زدن بخشی از مراتع کرمانشاه از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران جهت هرچە بیشتر کنترول کردن مناطق جنگلی کوهستانهای شرق کوردستان در صورت جنب و جوش أحزاب کوردستانی.  فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری این استان گفت: اوایل این هفته ۳۴ هکتار از مراتع و جنگلهای این استان در آتش سوخته است.

سرهنگ «عباس بهاری» اظهار داشت: در مدت مذکور ۳۰ هکتار از جنگل و مراتع شهرستان ثلاث باباجانی و چهار هکتار از مراتع و جنگلهای سرپل‌ذهاب به دلیل آتش‌سوزی دچار خسارت شد.

لازم بە ذکر است کە هفتە گذشتە بعد از حملە بە کاربدستان دولتی  در استان کرماشان توسط اعضای یکی از أحزاب کوردستانی و متواری شدن انها در جنگلهای اطراف استان کرمانشاە سپاە پاسداران و نیروهای امنیتی اطلاعاتی جهت پیشگیری از جنین مواردی اقدام بە اتش زدن جنگلها مینمایند در این رابطە گزارش  شدە است کە از روز گذشته جنگل‌های طبیعی بلوط کوهستان دالاهو در اطراف روستای «الیاسی احمد» در شهرستان قصرشیرین از سوی مامورین سپاه پاسداران طعمه حریق شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان