بازداشت سه شهروند کورد ازسوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

بازداشت سه شهروند کورد ازسوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

طبق اخباررسیده به مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان ،روز 20ژوئیه 2016با پخش اطلاعیه ای خبر از خنثی کردن چندبمب کار گذاشتە شده دادە و دستگیری به گفته ی آنها چندتروریست مرتبط با خط “تکفیری وهابی” را اعلام کردند.
پیش از این نیز وزیر اطلاعات وعلی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران از این دست اطلاعیه ها در موارد مشابە داده بودند.
اسامی افراد بازداشت شده عبارتند از، رسول طوفانی فرزند عبداله اهل شهرستان بوکان ــ نجار ، رضا زندکریمی فرزند هادی اهل سنه ــ کارگر ، عزیز آشناور فرزند محمد اهل پیرانشهر ــ بازاری.

آنچه آخرین اطلاعیه ی بدان اشاره میکند ،در واقع فقط بازداشت آن سه شهروند از شهروندان شرق کوردستان است کە انها را بە این جریان اسلامی – وهابی و در کنار ان برای زیر سؤال بردن جنبش کوردستان مرتبط کرده است. این در حالی است که این سه تن هیچ نقش و ارتباطی با این گروه های رادیکال اسلامی نداشته اند، همچنین هیچ ارتباطی با عقاب های ازاد کوردستان نداشته و در هیچ عملیاتی منتسب به عقابهای آزادی کوردستان شرکت نداشته اند.
انها در شهرهای سنه وبوکان وپیرانشهر شرق کوردستات به اتهام همکاری تشکیلات عقاب های آزاد کوردستان و عملیات آنها بازداشت و مفقود شده اند .
درحالی که بر اساس پیگیریهای جمعیت حقوق بشر کوردستان ،این اطلاعیه های جمهوری اسلامی ایران فراافکنی و تبلیغاتی بیشتر جهت تشویش اذهان عمومی نیست و جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند با این حربه اذهان مردم را از واقعیات منحرف کند .
آنچه مسئولین و روسای جمهوری اسلامی دراین مورد منتشر میکنند دور از حقیقت بوده و تنها راهکار و پلان جدیدی است جهت سرکوب حرکتهای آزادیخواهانه در شرق کوردستان،به شکلی که نگاه و نگرشی تروریستی از پرسپکتیو مبارزات مردم کوردستات در نگاه و فضای عمومی جامعه ایران ایجاد کند تا بدین شکل ملت کوردستان و سایر ملتهای زیرستم در جغرافیای فعلی ایران را به گروهکهای” ارهابی و تکفیری وهابی ” ارتباط داده و سرکوب های خود را شدت بخشد.
درهمین راستا جمعیت حقوق بشرکوردستان از کلیه سازمانها ونهادهای حقوق بشری درخواست می کند ا با افشای سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان ،اهرم فشاری درست شود که جمهوری اسلامی ایران سیاست های انکار و سرکوب ملت کوردستان را متوقف کند، به شکلی که مبانی اصلی و اساسی حقوق مدنی وسیاسی شهروندان بلاخص حق آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات عمومی، حق اجتماع و تظاهرات ارزش قائل شده و زمینه ی این آزادیهارافراهم سازد.
جا دارد یادآور شویم جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد میخواهد کوردها را به عنوان تندروها وتکفیری منتسب به داعش معرفی وجلوه دهد تا نشان دهد که ایران نیز در جنگ با داعش است و با تروریزم بین الملل روبروشده است .
این در حالیست که ایران در همه ی شهرهای شرق کوردستان افرادی را با تفکر و بینش اسلام رادیکال و داعشیزم پرورش میدهد ، ک6 از انها جهت اجرای طرحهای خود استفاده کند. این جریان اسلامی رادیکال با کمک جمهوری اسلامی ایران اقداماتی نظیر اجتماعات خانگی، تبلیغ و جذب نیرو و… را انجام می دهد بدون اینکه کوچکترین محدودیتی را داشته باشند. درحالی که هرگونه حرکت اعتراضی و آزادیخواهانه مردم را سرکوب میکند،به شکلی که چنین به مردم و جامعه نشان می دهد که تنها راه جهت گذار از این خفقان و فشار پیوستن و مبارزه بر مبنای اسلام رادیکال است که هم به سرکوب بیشتر مردم بپردازد،هم جنایت های خود را مخفی و مشروعیت دهد، و در نهایت پتانسل های مردم را در جهتی هماهنگ با سیاست های خود جلو ببرد
جمعیت حقوق بشر کوردستان