اعلام حمایت انجمن سبز چیا از اعتصاب غذای جمعی اعضای کمپین نجات کانی بل

انجمن سبز چیا از اعتصاب غذای جمعی اعضای کمپین نجات کانی بل حمایت می کند. در خبری کە اعضای انجمن سبز چیا منتشر کردەاند، آمدە است:
باتوجه به آغاز برگی نو از اعتراضات و اعلام اعتصاب غذای جمعی اعضای کمپین نجات بخشی کانی بل که نشان از آگاهی و حساسیت دوستداران طبیعت نسبت به نابودی منابع طبیعی است. جمعی از اعضا و هئیت مدیره انجمن سبزچیا روز شنبه ۱۴ آذرماه در حمایت از این حرکت مدنی جلسه ای فوری برگزار نمود.حاضرین در این جلسه بر سرنگارش بیاننامه ای در راستای حمایت ازاین حرکت مدنی توافق کردند،که متن آن هم به زودی منتشر خواهد شد.
((فریاد مردم را بشنوید،کانی بل را غرق نکنید)) ، اعلام و آغاز بە کار حمایت این کانون محیط زیستی می باشد