خودکشی یک شهروند در خوی

KMMK:
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با نام “فرهاد فرجی” اهل روستای “بدلان” از توابع شهر خوی اقدام به خودکشی کردە و به زندگی خود پایان داد.
فرهاد فرجی ۲۵ ساله فرزند اسفندیار ساکن روستای بدلان بوده و با حلق آویز کردن خود به زندگی خود پایان داده است.
قابل ذکر است که دلیل خودکشی این جوان ۲۵ ساله مشخص نشده است. اما وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر فضای کوردستان و ایران به افزایش آمار خودکشی مردم بخصوص جوانان و زنان منجر شده است.

ا.ا