شش شهروند در اشنویه بازجویی و بازداشت شدند

KMMK:
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ شنسی، ۶ شهروند اهل شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. لام به ذکر است که یک تن از این شش نفر توسط اداره اطلاعات در اشنویه (شنو) احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، اسامی شهروندان بازداشتی به شرح زیر است: عبید انوری، فرزند رحیم، اهل روستای “امیرآباد” ، ریبوار چارکداری، ٢٢ ساله، فرزند محمد، فرهاد معروفی، فرزند حسن، اهل روستای “علی آباد”، رحمان اسدی، فرزند محمود، اهل روستای “علی آباد” و همچنین جلال قادرزادە، عبدالله.
لازم به ذکر است که حسن شادیخواه، اهل روستای سینگان از توابع این شهرستان، توسط اداره‌ی اطلاعات احضار و چندین ساعات مورد بازجویی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که دلایل بازداشت این شهروندان و اتهاماتی که به آنها وارد شده است، اطلاعاتی کسب نگردیده است.
قابل توجه است که طی روزهای گذشته چندین شهروند نیز در شهر مهاباد بازداشت و به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران منتقل شده‌اند.
ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید