دو شهروند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند

KMMK:
شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، دو شهروند با اسامی« کژال امینی و شمزین محمدی» از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند.

این دو شهروند در شهر بوکان و پس از بازداشت عظیمه ناصری، از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده‌اند.
بازداشت این دو شهروند درحالی صورت گرفته که: اعتراضات گسترده مدنی بر ضد جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و روزانه در شرق کوردستان و دیگر مناطق تحت سلطه حکومت ایران اعتراضاتی برپا می‌شود.
س.ر