بی‌خبری از سرنوشت امین ایرانی‌زاده

KMMK:
براساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، امین ایرانی‌زاده روز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی، از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران دستگیر و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.
امین ایرانی‌زاده فرزند ناصر و اهل روستای “قاسملو” از توابع اورمیه می‌باشد که بدون ارائه هیچ دلیلی از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران دستگیر و روانه زندان شد.

براساس گزارشات، با وجود اینکه خانواده نامبرده به دفعات به نهادهای امنیتی ایران مراجعه کرده‌اند اما نیروهای امنیتی از ارائه هرگونه جوابی سر باز زده‌اند.

شایان ذکر است که امین ایرانی‌زاده، در این مدت هیچگونه ارتباطی با خانواده و بیرون از زندان نداشته و از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده است.

باید خاطرنشان شد که، دوشنبه ۱۴ تیر، نیروهای امنیتی بدون ارائه هیچگونه حکم قضایی نامبرده را به منظور بازجویی دستگیر و به یکی از نهادهای امنیتی حکومت در اورمیه منتقل کردند.

تا لحظه تنظیم و نشر این خبر از دلیل بازداشت نامبرده هیچ اطلاعی در دست نیست.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید