سه زندانی محکوم بە اعدام جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدند

KMMK:

جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی، سه زندانی با اسامی: بابک اصلانی، محسن اصفهانی و میثم صادقی جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

براساس گزارش، نامبردگان که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، جمعه ۲۵ تیر جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. انتقال دو تن از این زندانیان از خوابگاه ۱-۲ و یک تن دیگر از بند جوانان در زندان حکومت در اورمیه علیرغم اعتراض سایر زندانیان انجام شد ولی به دنبال این اعتراض، اجرای حکم این افراد که قرار بود سحرگاه امروز انجام گیرد به روز آتی موکول شد.
براساس اخبار درج شده، در صورت اینکه این افراد طی روز جاری موفق به کسب مهلت و یا اخذ رضایت اولیای دم نشوند حکم آنان سحرگاه فردا اجرا خواهد شد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید