شلیک نیروهای نظامی ایران به زخمی شدن یک کولبر انجامید

KMMK:

سه شنبە ۲۲ تیر ۱۴۰۰‌ شمسی، یک کولبر 20 سالە با نام “سید روان تیسو” فرزند کمال، اهل روستای “کهنە لاجان” از توابع شهر پیرانشار در پی شلیک مستقم نیروهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی “برویشکان” از توابع شهر بانە به شدت زخمی شد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نامبرده را جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی شهر اورمیه منتقل کرده اند.

کشتن کولبر و کاسبکار، یعنی ضعیفترین قشر جامعە، کە جمهوری اسلامی مسئول نان و زندگی آنهاست فجیعترین جنایت و ترور محسوب میشود کە جمهوری اسلامی بدون هیچ ابایی خود سردمدار چنین جنایاتی در مرزهای ایران و مناطق توسعە نیافتە و بخصوص کوردستان میباشد.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید