مسئولین شورای یکی ازشهرهای آلمان وچندین شخصیت دیگر درمخالفت با اردوغان شکایت نامه ای راتنظیم کردەاند

 

باتوجه به گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، ده هانفر از شخصیتهای سرشناس با سرپرستی خانم( ماریون پاوودا) رئیس شورای شهر( نورنبرگ) در مخالفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعتراض وشکایت خود را اعلام کردند.

در این شکایت ۲۰۰صفحه ی اردوغان به نقض حقوق بشر وانجام جنایت جنگی در مقابل کوردهای باکور ( ترکیه) متهم شده است.

ازمهمترین جنایات که مطرح گردیده اشاره به سوزاندن ۱۷۸ نفر از مردم شهر جزیر شده است.

پیش تر نیز کومیساری عالی حقوق بشر بین الملل،بااشاره به حمله واپراسیون ارتش ترکیه به مردم مدنی وهمچنین زنده به اتش کشیدن ده ها نفر از مردم جزیر، نگرانی خود را ابراز کرده بود.

زیدرعدالحسین در تاریخ ۱۰می در اعلامیه ی بنا به اسنادی که ازمنبعی معتبر در دست داشتند، اعلام کرد: اسناد وشواهدی که وجود دارد اگر چه کامل نیست، اما بسیار تکان دهنده است.

این شخصیت بلند پایه سازمان بین الملل میگوید: حکومت ترکیه مانع از ورود سفیران کومسیرایای بلند پایه حقوق بشر بین المللی به مناطق خسارت دیده شده است.خانم پاوودا از اعضای حزب چپ آلمان، تا حالا در مقام ناظربر انتخابات چندین مرتبه به ترکیه سفر کرده است،  این شخصیت اطلاعات بیشتری را برای شبکه خبر گذاری (بایرن) بیان کرده: ارودغان می خواهد به همه بگوید که سیاستهایش بی نتیجه،  احزاب را  غیر قانونی معرفی می کند، فعالین حقوق بشر  (طاهرایلچی) را ترور می شود، وپروسه ی صلح از سوی اردوغان به انحطاط کشیده ولغو می گردد.

این در وضعیتی است که نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه در شهرها و روستاها شیپور جنگ می نوازند وبه این شیوه خلق کورد را نابود و تحقیرشان می کنند وهر کسی در مناطق جنگ زده مشاهده گرددبه گلوله بسته میشود، چه افرادی که برای رفع نیاز روزانه در بیرون هستند وچه افرادی که برای آزادی می کوشند.

( وقف)حقوق بشر ترکیه در گزارش ماه آپریل اعلام کرده که در نتیجه تیر باران کردن مناطق کورد نشین حداقل ۳۸۸نفر کشته شده اند، که۷۸کودک و۶۹ زن و۳۰ مرد بالای ۶۰ سال در میان این جان باخته گان بودند.در این گزارش اعلام گردیده که ۱ملیون و۶۴۲ هزار نفر از ساکنین مناطق جنگ زده، نیروهای امنیتی باهدف تخلیه کردن این مناطق مانع از دسترسی مردم به امکانا اولیه، آب وبرق وخوراک وسرپناه،به بیانی دیگر این جمعیت در محاصره نظامی هستند.

قابل ذکر است این شکایت در صورت موافقت ( دادستانی کل شهر کالسروهه) رسمیت قانونی یافته و وارد مراحل پی گیری می گردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان