خودکشی یک تن دیگر، این بار در مهاباد

KMMK :
جمعه ۱۸ تیر۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “عبدالله مصطفایی” فرزند حسین متاهل و دارای دو فرزند اهل روستای “داغه” از توابع شهر مهاباد با حلق آویز کردن خود، اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید