خودکشی یک زن دیگر در اورمیه

KMMK :
جمعه ۱۸ تیر۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن با هویت “مهنام پیروزادگان” فرزند رشید بازیگر موفق تئاتر اورمیه و اهل روستای اشکی ترگور از توابع شهر اورمیه اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل‌ خودکشی این شهروند بازیگر اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید