شاهین‌دژ؛ یک شهروند بازداشت شد

KMMK:

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک جوان دانشجو با مشخصات “امید ولی‌زاده” فرزند شریف و اهل شاهین‌دژ توسط نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران در شهر اورمیه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس گزارش، نامبرده دانشجوی رشته الهیات است که توسط نیروهای اطلاعاتی ایران دستگیر شده است.

تا لحظه تنظیم و انتشار این خبر از دلیل بازداشت و مکان دستگیری نامبرده اطلاعی در دست نیست.

گ.ب