خودکشی یک جوان در سلماس

KMMK :

چهارشنبه ۹ تیر۱۴۰۰ خورشیدی، یک نوجوان با هویت “دیار نوری” ۱۵ ساله فرزند قادر اهل روستای “حقویران” از توابع شهر سلماس با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل‌ خودکشی این نوجوان اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید