خودکشی دو تن در اورمیه

KMMK:

سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی، دو شهروند با نامهای “سمانه نیسانی” ۲۰ ساله فرزند بهروز اهل روستای “گنبد” و “کیهان عبداله زاده” ۴۰ ساله فرزند صالح اهل روستای “کوسه احمد” از توابع شهر اورمیه اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان دادند.

لازم به یادآوری است که خانواده این دو شهروند علت مرگ فرزندشان را ایست قلبی اعلام کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل‌ خودکشی این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید