مرگ یک کولبر پس از چهار روز جراحت

KMMK:

جمعە 28 خرداد 1400 خورشیدی، بصیر احمدزادە کولبر مجروح اهل روستای “دشە” از توابع شهرستان پاوە در بیمارستان طالقانی کرماشان جان خود را ازدست داد.

بر اساس گزارش، بصیر احمدزادە در روز 24 خرداد در مناطق مرزی هورامان بە همراە برادر خود، بشیر احمدزادە مورد اصابت ‘گلولە نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند کە نامبردە بە شدت مجروح شد و پس از چهار روز در بیمارستان جان خود را از دست داد.

لازم بە ذکر است کە، نیروهای امنیتی حاظر در بیمارستان طالقانی کرماشان از تحویل جنازە این کولبر بە خانوادە نامبردە امتناع کردە و بە آنها اعلام کردند کە باید پس از اتمام انتخابات مرگ فرزند خود را اعلام کنند.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید