انتقال دو شهروند زن پس از اتمام بازجویی به زندان اورمیه

KMMK:

“گلاله مرادی” و “صفیه مامش‌پور” دو شهرند بازداشت شده اهل پیرانشهر پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در اورمیه به زندان مرکزی آن شهر منتقل شدند.

براساس گزارش، گلاله مرادی که به همراه دو فرزندش به نام‌های “متین بزازی” و “طاهر بزازی” در مورخه ۲٨ فرودین سال جاری، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، بعد از اتمام مدت زمان بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در اورمیه منتقل شد.

و در ادامه این مورد، در مورخه یکم اردیبهشت‌ سال جاری صفیه مامش‌پور (همسر عثمان حاجی حسینی، عضو کشته شده سپاه پاسدارن) پس از احضار به اطلاعات سپاه بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در اورمیه منتقل شد.

شایان ذکر است، تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت این شهروندان هیچ اطلاعی در دست نیست.

گ.ب