جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارکولبر کشتە شدەکولبران

نوسود؛ مرگ یک کولبر بر اثر سقوط از ارتفاع

KMMK:
شنبە 22 خرداد 1400 خورشیدی جنازە یک کولبر بە نام حمید ویسی اهل روستای “میدان طفلی” از توابع بخش مرکزی ثلاث باوجانی کشف شد.


بر اساس گزارش، کولبر مذکور حین عبور از نوار مرزی نوسود دچار حادثە شدە و از یکی از صخرەهای در حال عبور بە پائین پرت شدە و جان خود را از دست دادە است.


لازم بە ذکر است کە، سوقط کولبر جانباختە سە روز پیش اتفاق افتادە و جسد بی جان وی در تاریخ مذکور توسط اهالی منطقە کشف شدە است.


شایان ذکر است کە، این کولبر اها ثلاث باوجانی بە پزشکی قانونی ایران در پاوە منتقل شدە است.


م.ه

Related posts

شلیک نیروهای نظامی حکومت ایران به زخمی شدن یک کاسبکار پیرانشاری انجامید

بی اطلاعی از سرنوشت کارگر بازداشت شده دیواندره‌ای

شهروندان بوکان در شرق کوردستان در مقابل شهرداری وشورای این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند