بوکان: اعتصاب غذای آزاد سعیدی

KMMK:

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، “آزاد سعیدی” ٣٩ سالە فرزند رحمان اهل بوکان به دستور دادستانی حکومت ایران در بوکان از اعزام به مرخصی محروم شده است.

وی نیز در اعتراض به دستور دادستانی دست به اعتصاب غذا زده است.

لازم به یادآوری است که نامبرده به اتهام جرائم مواد مخدر بازداشت و به ۲۵ سال حبس محکوم شد.

آزاد سعیدی پس از پنج سال حبس در زندان ایران در اورمیه، دو سال پیش به زندان ایران در بوکان منتقل شده است.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید